Links

Legal Houdini raadpleegt regelmatig de navolgende sites op het Internet.

Insolventierecht / Herstructurering
Multi-creditor workouts 
 
De verscheidenheid van crediteuren maken de discussies bij ondernemingen in moeilijkheden ingewikkeld. Insol heeft een leidraad opgesteld hoe te handelen. De leidraad vind je hier
 
 
NL Faillissementsrecht
 
Het Centrale Insolventieregister van Nederland bevat alle na 1 januari 2005 uitgesproken insolventies. 
 
De CBS pagina waarin jaarlijks de aangepaste cijfers van insolventies worden opgenomen.  
 
De Commissie Kortmann heeft na veel noeste arbeid een Voorontwerp Insolventiewet voor Nederland het licht laten zien. Via de weblog van Bob Wessel is de laatste brief van de Commissie aan de Minster van Justitie toegankelijk. Daar is tevens opgenomen het bericht dat een beslissing over de nieuwe faillissementswet pas genomen wordt in de volgende regeringsperiode.
Op initiatief van het advocatenkantoor Resor werd in 2013 het Congres Eyes on Insolvency gehouden waarin opnieuw aandacht werd gevraagd voor noodzakelijke aanpassingen van de Nederlandse faillissementswetgeving. Legal Houdini Academy ded aan dit congres mee, zie de bijdrage. De Nederlandse Regering denkt thans na en heeft een rechtsvergelijkende studie laten doen die hier te vinden is.
 
WODC onderzoek uit 2004 met als onderwerp: Informele reorganisatie in het perspectief van surseance van betaling, WSNP en faillissement
 
Europees en Internationaal faillissementsrecht
 
European Insolvency Cases: complete database met cases.
 
Amerikaanse faillissementswetgeving via de universiteit van Cornell
 
Erkenning in de US van buitenlandse faillissmenten, Chapter 15.
 
Website van Uncitral waarop de resultaten zijn vermeld van de inspanningen van Uncitral op het terrein van harmonisatie van insolventiewetgeving: Working Group V
 
Website van de Wereldbank waarin opgenomen: World Bank principles for effective insolvency and creditor rights systems (revised) 2005
 
 


Choose your langsadfage
Nederlands | English
Zoeken
 

Case 03/12

Overname

Onderneming Z staat voor een grote overname. Men zoekt ondersteuning voor de juridische kant van de overname.Lees de hele case

Nieuws

Contact

Legal Houdini
Mobiel +31 651283011
info@legalhoudini.nl