Recente artikelen, presentaties en cursussen

 

2018

Samen met Nieke Jansen gaf Johan Jol voor Resor óp 23 augustus 2018 een cursus onderhandelen, gericht op onderhandelen bij bedrijven in moeilijkheden 

Voor ABN gaf Johan Jol op 14 juni 2018 een cursus onderhandelen, gericht op onderhandelen bij bedrijven in moeilijkheden.

Op 7 juni 2018 gaf Johan Jol samen met Stephen Taylor van Isonomy een presentatie op verzoek van R3 / Insol Europe in London voor een Restructuring Conference over het onderdeel Non Performing Loans.

Op 24 mei 2018 gaf Legal Houdini Academy en cursus bijzonder beheer bij banken voor de Juridische Academie. De volgende onderwerpen kwam aan de orde: de huidige stand van zaken bij bijzonder beheer, ervarngen in de YK en NL, de NL wetgeving, de NL (pseudo)wetgeving en recente rechtspraak, de juridische omgeving in Nederland en gedragswetenschappen: vechten of samenwerken; pre-pack of liquideren en: een case study.

In April / Mei 2018 gaf Johan Jol als onderdeel van het vak Turnaround Management voor de Universiteit een tweetal colleges over onderhandelen en bijzonder beheer bij banken. 

In April 2018 gaf Johan Jol een college Bank en Zekerheid, standpunt van de jurist van de bank voor de UvA.

In maart 2018 gaf Johan Jol samen met Sigrid Jansen en Aroen Kuitenbrouwer van Allen & Overy voor ABN een cursus Syndicaatsfinanciering als onderdeel van de ABN CPO cursus insolventierecht voor banken.

Op 9 maart 2018 gaf Legal Houdini Academy het eerste deel van een tweeluik over structured finance voor NIBC Bank N.V. Tijdens dit eerste deel kwam de algemne praktijk van structured fiannce aan de orde alsmede een aantal onderwerpen van het BV recht, te weten: doeloverschrijding, inrichting van de statuten, aandelen met en zonder stemrecht, winstverdeling, overdrachtsbeperkingen, put en call opties en ontslag en benoeming van bestuurders. Het tweede deeldat gaat over goederen en verbintenissenrecht volgt nog in augustus 2018.

Voor de UvA gaf Johan Jol op 19 januari 2018 een college over Restructuring.

2017 

Op 7 december 2017 gaf Legal Houdini Academy samen met Hermes Advisory voor het CPO een cursus financiele herstructurering.

Op 1 december 2017 gaf Legal Houdini Academy een cursus Verdiepings Ondernemingsrecht voor de Academie voor de Rechtspraktijk. Aan de orde kwamen de volgende onderwerpen: Doeloverschrijding, Vertegenwoordiging en tegenstrijdig belang, inrichting van de kapitaalstructuur en uitkeringen.

Op 26 september 2017 gaf Johan Jol een presentatie over financiering en zekerheden voor de Universiteit van Nijmegen.

Op 14 september 2017 gaf Johan Jol een presentatie bij de OECD in Parijs over bankruptcy and second chance policies. 

Op 15 juni 2017 gaf Legal Houdini Academie op verzoek van de curatorenvereniging Maastricht een cursus over zekerheden.

Op 7 juni 2017 gaf Legal Houdini Academy voor de Juridische Academie een cursus Uitwinnen van zekerheden en de stand van zaken herijking faillissementsrecht.

Op 27 april 2017 gaf Johan Jol voor het vak Turnarond Management voor de Universiteit Leien een college met als titel the position of the lenders in turnaround situations

In April 2017 gaf Johan Jol op verzoek van Van Ierssel & Luchtman een presentatie over Bijzonder Beheer bij banken.

Voor de Universiteit Leiden gaf Johan Jol op 14 februari 2017 een gastcollege over de financiering van een onderneming,

Op 31 januari 2017 gaf Johan Jol voor de Afdeling Legal van ABN een cursus over Restructuring.

Op 30 januari 2017 gaf Johan Jol in Bruxelles op verzoek van de EBF een presentatie over Non Performing Loans.

Op 20 januari 2017 gaf Johan Jol op verzoek van de UvA een gastcollege met als onderwerp: Restructuring, 

2016

Op 8 december 2016 gaf Johan Jol met Pieter Christiaan van Prooijen de cursus Financiele herstructurering voor het CPO.

Op 17 november 2016 gaf Johan Jol tezamen met Ton Tekstra wederom de cursus Actualiteiten Zekerhedenrecht voor Lexlumen.

In Oktober 2016 gaf Johan Jol voor de Universiteit Nijmegen voor het vak Principles of finance and secured transactions een college  over Financing and security.  

Voor Insol Europe trad Johan Jol op 23 september 2016 op voor een panel over finance and liability issues for directors and lenders.

Samen met Ton Tekstra gaf Johan Jol op 25 mei 2016 op verzoek van Lexlumen een cursus Actualiteiten Zekerhedenrecht.

Op 25 april 2016 gaf Johan Jol voor het vak Turnaround Management & Bankruptcy Law van de Afdeling Bedrijfswetenschappen, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden een college met als titel "the position of the secured lender in the new financial order."

Voor de Juridische Academie gaf Johan Jol samen met Pieter Christiaan van Prooijen een cursus over Financiele Herstructurering  op 21 april 2016.

Op 17 februari 2016 gaf Johan Jol op verzoek van Borsboom & Hamm een cursus over verrekening. Hij besteedde ook aandacht aan banken en bijzonder beheer. 

In het kader van de jaarlijkse refresher course voor de fellows van Insol werkte Johan op 24 januari 2016 mee aan een forum met als titel "beauty contest; trying to identify the most effective restructuring jurisdiction" vooruitlopend op de Insol conferentie in Dubai. De regimes van UK, USA en NL werden vergeleken.

Op verzoek van de UvA gaf  Johan Jol een Engelstalige college met als titel "restructuring a business, the banking lawyers perspective" op 15 januari 2016. Aan de orde kwamen de volgende onderwerpen: Schuld, eigen vermogen, verschillende financieringsstructuren, het effect van een economische crisis en hoe om te gaan met een financiele herstructurering.

2015

Samen met Pieter Christiaan van Prooijen van Hermes Advisory gaf Legal Houdini Academy een cursus financiele herstructurering voor CPO op 3 december 2015.

Voor UPlaw gaf Legal Houdini Academey een cursus actualiteiten aan de hand van deze syllabus op 19 november 2015.

Samen met Carolijn Ulmer gaf Johan Jol voor ABN een lezing over de juridische do's and don'ts bij herstructureringen op 13 november.

Voor de Juridische Academie gaf Johan Jol samen met Pieter Christiaan van Prooijen op 12 november 2015 de cursus "Onderhandelingen bij Financiele Herstructurering"

Samen met Ton Tekstra gaf Johan Jol op 10 november voor Lexlumen de cursus actualiteiten zekerhedenrecht.

Voor NVRII schreef Johan Jol dit jaar het pre-advies: "the future of international restructuring after implementation of WCO II and amendment of EIR, the best is yet to come? " In het preadvies is (in deel 1) een historisch overzicht opgenomen van negentien internationale herstructureringen die plaatsvonden in de periode 2002-2015. Daarna besteedt hij in deel 2) aandacht aan de ontwikkelingen die in dezelfde periode plaatshadden in de insolventiewetgeving zowel nationaal in Nederland als internationaal. Voorts beziet hij de komende wijzigingen zoals de WCO II als de wijzigingen van de Europese insolventiewetgeving zoals deze in 2017 ingaan. In het derde deel behandelt hij de vraag of de negentien herstructureringen anders zouden zijn uitgevoerd indien de gewijzigde regelgeving al geimplementeerd zou zijn. De sheets die hij gebruikte tijdens de jaarvergadering van de NVRII zijn hier te vinden, het concept pre-advies hier.

Op 28 oktober 2015 nam Johan Jol deel aan de M&A Masterclass over pre-pack. Johan sprak over de positie van de bank bij pre-packs.

Op 15 oktober 2015 gaf Johan Jol samen met Alexandra Slaski van ABN AMRO Legal FR&R een lezing voor de Jonge Balie Zwolle over Financial Restructuring & Recovery; Slagers en/of Doktoren. In deze lezing werd het onderwerp bijzonder beheer bij banken besproken en de bankierseed.

Op 12 oktober 2015 gaf Johan Jol voor het vak Principles of Finance and Secured Transactions van de Radboud Universiteit Nijmegen, onderdeel van de Master Business Law  een college met als titel "Financing and Security, the banking lawyers perspective. 

Voor CPO gaf Legal Houdini Academy op 5 oktober samen met Noor Zetteler van Wijn & Stael voor de laatste keer de cursus Separatisten voor de cursus Voortgezet Insolventierecht.

Voor CPO gaf Legal Houdini Academy op 1 oktober 2015 een cursus actualiteiten Insolventierecht in Berlijn. Hij besprak daarin het onderwerp: "The future of international restructurings after the implementation of WCO II and the amendment of EIR, the best is yet to come?

Samen met Rolf Verhoeven van ABN AMRO Legal FR&R gaf Johan Jol op 14 september 2015 een cursus financiering van de MKB-onderneming.

Voor Lexlumen gaf Legal Houdini Academy samen met Ton Tekstra en Ilona Wolffram een cursus over de pre-pack en de gevolgen daarop van het wetsontwerp WCO I op 3 september 2015. 

Voor INSOL schreef Johan Jol een verslag van een deel van de INSOL World 2015 San Fransico Conferentie, te weten de sessie over het faillissement van Detroit. Het verslag is hier te vinden en is gepubliceerd in INSOL World - Second Quarter 2015.

Voor DVDW Advocaten gaf Legal Houdini Academy een cursus Jurisprudentie actualiteiten 2013-2015 aan de hand van deze syllabus op 30 juni 2015.

Voor de International Organisation of Young Lawyers trad Johan Jol op 24 april 2015 op in een panel over Distressed M/A.

Voor Lexlumen gaf Johan Jol samen met Ton Tekstra de cursus actualiteiten zekerhedenrecht op 23 april 2015.

Voor TK Academy gaf Johan Jol op basis van deze syllabus een Cursus Actualiteiten Zekerhedenrecht op 21 april 2015.

Op verzoek van Rolef de Weijs van de UvA gaf Johan Jol op 8 april 2015 een gastcollege op de vA over de praktijk van zekerheidsrechten, in het bijzonder de rol van banken.

Samen met Nico Tollenaar van Resor gaf Johan Jol op 7 april 2015 bij ABN een toelichting op WCO II en op de juridische (on)mogelijkheden van herstructureringen van ondernemingen.

Johan Jol nam op 3 maart 2015 als spreker deel aan een door DVDW Advocaten georganiseerd congres over de rol van de chief restructuring officer. Hij besprak in het bijzonder de verhouding tussen de CRO en de bank als crediteur. Zie het verslag van de bijeenkomst.

Op verzoek van Allen & Overy Amsterdam gaf Johan Jol op 20 januari 2015 een presentatie over bijzonder beheer bij banken.

2014

Samen met Pieter Christiaan van Prooijen van Hermes Advisory gaf Legal Houdini Academy op 11 december 2014 de Cursus Financiele Herstructurering van het CPO.

Samen met Noor Zetteler van Wijn & Stael gaf Legal Houdini Academy op 8 december 2014 het onderdeel Separatisten voor de cursus Insolventierecht Voortgezet van het CPO.

Voor Lexlumen gaf Legal Houdini Academy op 18 november 2014 een cursus actualiteiten zekerhedenrecht samen met Ton Tekstra.

PVU Opleidingen vroeg Legal Houdini Academy om op 30 oktober 2014 een cursus actualiteiten pand- en hypotheekrecht te geven. De syllabus vindt u hier.

Voor RWV gaf Legal Houdini Academy op 29 september 2014 een cursus over actualiteiten en over herstructureringen buiten formele insolventieprocedures. 

Op verzoek van Borsboom & Hamm gaf Legal Houdini Academy op 18 september 2014 een cursus over onderneming in zwaar en actualiteiten. Vergelijk de bijgaande syllabus.

Rolf Verhoeven en Johan Jol (allebei jurist bij ABN AMRO Bank) gaven voor de Rotterdamse curatoren een presentatie over pre pack op 11 september jl. 

Op 23 juli 2014 nam Legal Houdini Academy deel aan het congres Current Developments in International and Comparative Insolvency Law: Corporates, Financial Institutions and Sovereigns, georganiseerd in Florence door de European University Institute. De sheets van Legal Houdini Academy die de ontwikkelingen in Nederland behandelde, zijn hier te vinden.

Voor Lexlumen gaf Legal Houdini Academy samen met Ton Tekstra op 6 juni 2014 een cursus actualiteiten zekerhedenrecht. 

Samen met JanEduard Thompson van Thompson Winkelhagen gaf Legal Houdini Academy een presentatie over gesyndiceerde kredieten op 28 mei 2014 voor de Ronde Tafel Bijzonder Beheer Real Estate.

Op 20 mei 2014 gaf Legal Houdini Academy een verkorte cursus international faillissementsrecht voor Law Collegue. De cursus is on line beschikbaar. 

Op 17 mei 2014 nam Legal Houdini Academy deel aan een door het Centre for Study of European Contract Law georganiseerd congres in verband met de aanwezigheid van Douglas Baird in Nederland. Legal Houdini Academy sprak over in de invloed van de Amerikaans faillissementsrecht op herstructureringen in Europe, vgl. bijgaande sheets.

Voor Lexlumen gaf Legal Houdini Academy op 8 mei 2914 een cursus over de pauliana, zie de syllabus.

Op 22 april 2014 gaf Legal Houdini een cursus met als titel "Meer dan 10 jaar Internationale Herstructureringen" aan de hand van deze syllabus voor Bird & Bird.

Op 11 maart 2014 gaf Legal Houdini Academy een cursus over bedrijfsmatig vastgoed en crisis. De cursus is on line beschikbaar.

Samen met Ulmer Legal gaf Legal Houdini Academy voor TK een cursus internationaal goederen en verbintenissenrecht op 5 maart 2014 met gebruikmaking van deze syllabus.

Voor RWV gaf Legal Houdini Academy een cursus verrekening en pauliana op 4 maart 2014 op basis van deze syllabus.

Voor Law Collegue gaf Legal Houdini Academy een les de Consument en zijn onderwaterhypotheek uitgezonden op 4 maart 2014. De les is hier online beschikbaar. 

Voor DWDW gaf Legal Houdini Academy op 12 februari 2014 een cursus met als titel Crisis en Onroerend Goed aan de hand van deze syllabus.

Voor Bird & Bird gaf Legal Houdini Academy op 6 januari 2014 een cursus Internationaal Faillissementsrecht aan de hand van deze syllabus.

2013

Voor Hill & Ross Academy (thans Law Collegue) gaf Legal Houdini Academy een cursus over de onderneming in financiele moeilijkheden op 3 december 2013.

Samen met Ulmer Legal gaf Legal Houdini Academy een cursus internationaal verbintenissenrecht en goederenrecht voor Bird & Bird op 2 december 2013 aan de hand van deze syllabus.

Op 28 november 2013 gaf Legal Houdini Academy op verzoek van UPLaw een cursus Actualiteiten Zekerhedenrecht aan de hand van deze syllabus

Voor Sdu Opleidingen gaf Legal Houdini Academy op 26 november 2013 een cursus herstructurering van ondernemingen buiten formele insolventieprocedures op basis van deze syllabus.

Op 20 november 2013 gaf Legal Houdini Academy op verzoek van Borsboom & Hamm Advocaten een cursus pauliana aan de hand van bijgaande syllabus.

Op 18 november 2013 gaf Legal Houdini Academy met  Ton Tekstra op verzoek van Lexlumen een uitgebreide cursus actualiteiten zekerheden. 

Samen met Ulmer Legal gaf Legal Houdini Acedemy op 13 november 2013 de 4e en laatste les aan Daan Auctions over Insolventierecht aan de hand van deze syllabus.

Legal Houdini Academy gaf op 12 november 2013 een presentatie actualiteiten voor TK Academy aan de hand van de volgende syllabus.

Robin van Driel en Johan Jol gaven op 17 oktober 2013 op verzoek van ABN AMRO Bank N.V. voor de Jonge Balie van Haarlem een presentatie over de juridische elementen van Financial Restructuring & Recovery.

Op 8 oktober 2013 gaf Legal Houdini Academy aan de hand van deze syllabus een actualiteiten cursus aan Bird & Bird.

Voor het CPO gaf Legal Houdini Academy op 7 oktober 2013 het onderdeel Separatisten voor de cursus Voortgezet Insolventierecht.

Op 11 september 2013 gaf Legal Houdini Academy samen met Ulmer Legal het derde deel van de insolvenctiecursus voor Daan Auctions aan de hand van deze syllabus.

Op 9 september 2013 gaf Legal Houdini Academy een actualiteitencursus voor Bird & Bird aan de hand van deze syllabus.

In Juli 2013 stelde ik in het kader van het volgen van de Global Insol Practitioners Course bijgaande notitie op over het begrip Comi.

Voor NIBC gaf Legal Houdini Academy op 25 juni 2013 samen met Jeroen Conijn, Hoofd Fiscale Zaken NIBC een lezing: juridische en fiscale elementen van herstructurering.

Op verzoek van DVDW gaf Legal Houdini Academy op 20 juni 2013 zijn herstructureringscursus, deel II, de juridische aspecten. Bijgaand de syllabus.

Op 19 juni 2013 gaf Legal Houdini Academy samen met Ulmer Legal deel 2 van de cursus  Insolventierecht voor Daan Auctions aan de hand van deze syllabus.

Op 12 juni 2013 gaf Legal Houdini Academy voor Permeduc een cursus Alternatieve Financieringsvormen aan de aan de hand van deze syllabus.

In het TvI nummer Juni 2013 is verschenen een artikel van Johan Jol over een Boek van David Graeber over schuld. Het artikel is ook hier te vinden. Zie ook het artikel van Jason Kilborn in het Nederlands Tijdschrift voor het Burgerlijk Recht, 2013/17, de 5000-jarige cyclus van schuldkwijtschelding: Van Sumer en Babylonie naar Amerika en Europa

Voor TK Academy gaf Legal Houdinin Academy een cursus Actualiteiten zekerheidsrecht aan de hand van deze syllabus op 5 juni 2013.

Samen met Turnaround Powerhouse gaf Legal Houdini Academy voor FMO op 27 en 28 mei 2013 een cursus Turnaround Management and Financial Restructuring aan de hand van deze syllabus.

Legal Houdini Academy sprak op 23 mei 2013 op de NVRII-HCFR Conferentie Herstel en afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen aan de hand van deze sheets.

Op 13 mei 2013 gaf Legal Houdini Academy tezamen met Ulmer Legal de eerste les in hun gezamenlijke Insolventierecht cursus voor Daan Auctions. Het programma van de cursus die gespreid over vier middagen in 2013 zal worden gegeven is hier te vinden.

Op 2 mei 2013 gaf Legal Houdinin Academy een on line lezing over de zogenaamde TBTF problematiek van banken op verzoek van de TJSL.

Op 18 april 2013 nam Legal Houdini Academy deel aan het Congres Eyes on Insolvency. Zijn presentatie is hier te vinden. De tekst van het artikel dat ter verdere onderbouwig dient, is hier opgenomen. 

Op 11 april 2013 nam Legal Houdini Academy deel aan een panel in het kader van het Curatorenoverleg voor de Balie Amsterdam. De sheets met zijn stellingen zijn hier te vinden.

Samen met Noor Zetteler van Wijn & Stael Advocaten gaf Legal Houdini Academy op verzoek van het CPO het onderdeel Separatisten voor de cursus Insolventierecht voortgezet op  april 2013.

Voor de TK Academy gaf Legal Houdini Academy een cursus verrekening op 2 april 2013 aan de hand van deze syllabus.

Voor Zifo gaf Legal Houdini Academy op 21 maart een presentatie over aanpassingen van de Nederlandse faillissementswetgeving, zie verder de blog

Voor NIBC gaf Legal Houdini Academy op 15 maart 2013 de Introduction Practical Law cursus, programma is hier te vinden.

Op verzoek van Pharos advocaten gaf Legal Houdini Academy op 12 maart 2013 een cursus faillissementsrecht in de praktijk, het programma is hier opgenomen,

Op 12 februari 2013 gaf Legal Houdini Academy een cursus aan Eneco met als titel: Dealing with Credit Risk. 

Op 15 februari 2013 gaf Legal Houdini Academy een cursus aan DVDW Advocaten met als titel: Herstructurering van onderneming. 

2012

Voor Lexlumen gaf Legal Houdini Academy samen met Ton Tekstra op 20 december 2012 een cursus actualiteiten Zekerheidsrecht.

Op verzoek van ABN AMRO organiseerde Legal Houdini Academy samen met Carolijn Ulmer van Ulmer Legal een gecombineerde cursus over internationaal verbetenissen-, goederen-, en faillissementsrecht op 13 december 2012.

Op verzoek van Argenta organiseerde Legal Houdini Academy op 19 november 2012 een cursus over faillissementsrecht, surseance van betaling en schuldsanering en de gevolgen voor de separatist. Vergelijk hier de syllabus en de sheets

Samen met Resor organiseert Legal Houdini Academy in 2012/2013 voor ABN AMRO een cursus Internationaal Goederenrecht en Faillissementsrecht, waarbij niet alleen Nederlands (Internationaal) recht aan de orde komt, maar ook diverse andere buitenlandse rechtstelsels.

In Oktober 2012 gaf Legal Houdini Academy aan de hand van deze syllabus aan Teekens & Karstens en Bird & Bird een cursus over de Pauliana.

 Op 18 oktober 2012 gaf Johan Jol samen met Nieke Jansen van ABN AMRO een presentatie voor de Jonge Balie van Arnhem, met als onderwerp: Financial Restructuring & Recovery: Slagers en/of Doktoren? 

Voor ABN AMRO Legal gaf Johan Jol op 4 oktober 2012 samen met een collega uit New York, Paul Wiener en een advocaat van Freshfields, Alan Newton, een rechtsvergelijkende presentatie over de financiele problemen bij banken in NL, UK and USA.

Vanaf 3 oktober 2012 geeft Johan Jol wederom International Comparative Bankruptcy Law voor de Thomas Jefferson School of Law van San Diego. 

Op 17 en 18 september 2012 gaf Legal Houdini Academy voor respectievelijk Bird & Bird en Teekens & Karstens een cursus herstructurering aan de hand van deze Syllabus

Samen met Ton Tekstra van Blauw Tekstra Uding gaf Legal Houdinin Academy voor Lexlumen op 25 juni 2012 een cursus Actualiteiten Zekerheidsrecht waarin onder meer aan de orde kwamen de onderwerpen: Actualiteiten pandrecht (inclusief pandrecht op aandelen en pandrecht op vorderingen en onderhanden werk), actualiteiten herstructureringsmogelijkheden ondernemingen, inclusief risico van aantasting van constructies door middel van pauliana en de stand van zaken omtrent het bodemrecht.

Voor de Holland Van Gijzen Law School gaf Legal Houdini Academy een cursus over een zestal actuele onderwerpen rondom financiering van bedrijven in moeilijkheden aan de hand van deze syllabus op 18 juni 2012.

Voor Bird & Bird gaf Legal Houdini Academy op 4 juni 2012 aan de hand van deze syllabus een cursus over verrekening.

Voor NIBC gaf Legal Houdini Academy op 25 mei 2012 een Introduction Practical Law cursus. Indeling van het dagprogramma is hier te vinden.

Op 24 mei 2012 gaf Legal Houdini Academy een korte inleiding voor de over juridische aspecten van de zogenaamde debt overhang problematiek.

In Mei 2012 verscheen het boek Overeenkomsten en Insolventie, deel 72 in de Serie Onderneming en Recht. Ik werkte mee aan een tweetal artikelen, een over het zogenaamde TBTF onderwerp en een over Boedelkrediet, zie verder onder blog respectievelijk: Too Big to Fail or Too Big to be Rescued or Too Complex to Exist en Nieuwe geld, Noodkrediet en Boedelkrediet.

Voor TeekensKarsten maakt Legal Houdini Academy in 2012 deel uit van hun TK Academy. Zie het programma voor de vier cursussen die Legal Houdini Academy geeft, voor het eerst op 8 mei 2012 aan de hand van deze syllabus en voor de tweede keer op 12 juni 2012 aan de hand van deze syllabus.

Voor CPO gaf Legal Houdini Academy in April 2012 voor de cursus VSO Contractenrecht,  het onderdeel Versterking van nakoming.

Voor ATC gaf Legal Houdini Academy in April 2012 aan de hand van deze syllabus een cursus over securitisation van hypothecaire geldleningen in Nederland.

In April 2012 gaf Legal Houdini Academy voor Boekel De Neree aan de hand van bijgaande syllabus een cursus over Restructuring. 

Voor Bird & Bird geeft Legal Houdini Academy in 2012 een zevental cursussen, voor het eerst op 2 april 2012. Het programma is hier opgenomen. De syllabus voor les 1 hier en voor les 2 hier.

Op 29 maart 2012 gaf Johan Jol samen met Noor Zetteler van Wijn & Staal het onderdeel Separatisten voor de CPO opleiding Voortgezette Insolventierecht.

Voor ABN gaf Johan Jol samen met Lennard Mooij op 21 maart 2012 een presentatie bij Ernst & Young Transaction Services, Restructuring over de Actio Pailina en Debt for Equity Swaps.

Op 16 februari 2012 gaf Legal Houdini Academy een lezing voor ATC over hypotheken in Nederland en de Verenigde Staten, waarbij tevens aandacht werd besteed aan de credit crisis en faillissementsrecht. De lezing besteedt ook aandacht aan hypotheekschuld als mogelijk maatschappelijk probleem. Zie daaarover de recente uitlevering van Tegenlicht, "Eigen Schuld" waarin een filosoof zich de vraagt stelt (maar niet beantwoordt) of hij wel een hypothecaire schuld moet aangaan. In de aflevering komt David Graeber aan de orde die (volgens zijn zeggen) als eerste een boek schreef over schuld, Debt; The First 5000 years). Zie deze lezing van hem over het boek op Youtube, Authors@Google. Vergelijk ook de recente recensie van het boek van Johan Jol

Op 7 februari 2012 gaf Legal Houdini Academy in het kader van de CPO Insolventierecht voor Banken cursus voor de Rabobank het onderdeel: "Pauliana". De sheets zijn hier te vinden.

Vanaf 16 Januari 2012 geeft Legal Houdini Academy weer een online International Comparative Bankruptcy Course voor de Thomas Jefferson Law School. Het voorlopige programma is hier te vinden.

Op 19 januari 2012 gaf Johan Jol een lezing voor het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen met als onderwerp: de rol van de bedrjfsjurist bij de onderneming in nood. Zie verder deze blogpagina onder Pay or get out of the way. Voor ING Wholesale herhaalde Johan Jol deze presentatie op 6 maart 2012.

2011

In December 2011 gaf Legal Houdini Academy een  Restructuring cursus aan de advocaten van Holland Van Gijzen. Aan de orde kwamen de onderwerpen: Liquiditeit en Solvabiliteit, Leverage, Bona Fide Reddingsoperatie of Coma Bankieren, Pauliana, Nieuw geld tegen nieuwe zekerheden (oa Van Dooren), Lessen van mislukte herstructureringen, het licht aan het einde van de tunnel criterium, kredietopzegging en afbouwen, juridische problemen bij herstructurering, het all creditors consent probleem, de collective action clausules en de debt for equity swap. De korte syllabus met bronvermelding is hier te vinden.

In Oktober 2011 gaf Legal Houdini de gebruikelijke CPO cursus Faillissementsrecht, onderdeel Separatisten, vergelijk de sheets.

Samen met Jan Job de Vries Robbe van Azure Kingfisher (a Sharp Eye on Structured Finance) geeft Legal Houdini Academy ten behoeve van ATC een zestal middagen cursus over onderwerpen met betrekking tot Structured Finance. De syllabus en de sheets voor de eerste middag zijn op deze pagina's te downloaden. De sheets geven ook een overzicht van het totale programma.

In Juni 2011 rondde ik mijn artikel: over het Too Big to Fail probleem af, zie de blog voor meer info.

Op 21 juni 2011 sprak Legal Houdini op een congres van het Onderzoekscentrum Onderneming en Recht. Zijn inleiding had als titel: Bona Fide Reddingsoperatie of Coma Bankieren, vgl. de sheets.

In Juni 2011 gaf Legal Houdini de gebruikelijke CPO Contracten cursus Zekerheidsrecht, vgl. de sheets.

In april 2011 co-presenteerde Legal Houdini Academy met Noor Zetteler van Wijn & Stael Advocaten het onderdeel Separatisten voor de VSO Voortgezette Insolventiecursus.

In april 2011 gaf Legal Houdini Academy een middag cursus voor Pellicaan Advocaten met als onderwerp Herstructureringen en insolventies, recht in crisistijd.

In de periode Maart 2011 - Juni 2011 gaf Johan Jol als assistant professor verbonden aan de Thomas Jefferson Law School van San Diego het vak International Comparative Bankruptcy Law. In die periode geeft hij een elftal colleges over de volgende onderwerpen: economische drivers van herstructurering en faillissementen, basale concepten faillissementsrecht, EU faillissementsrecht, NL failissementsrecht, aansprakelijkheid bestuurders, actio pauliana, cross border herstructureringen en faillissementsrecht. De colleges waren allemaal on-line te volgen via een zogenaamde virtuele classroom. ZIe voor het programma bijgaande link. In het voorjaar van 2012 geeft Legal Houdini Academy het vak wederom. Drie papers die studenten van de cursus 2011 maakten, verdienen het om hier te worden opgenomen: het gaat om een paper van Olga Kireeva waarin het faillissementsrecht van Belarus (Wit Rusland) wordt vergelen met dat van de Verenigde Staten, de paper van Stephanie Warner met als onderwerp: Cross Border Insolvency; The COMI Issue in the Stanford Case en de paper van Pamela Starr:  Businesses in Crisis: the Evolution of Cross-Border Insolvency Laws and Practises in the United States and Canada. Vergelijk ook de notitie van Legal Houdini Academy over het viruele lesgeven.

In Maart 2011 gaf Legal Houdini een presentatie voor de uitgevers van SDU over het onderwerp Legal Nomad Worker, de sheets aan de hand  waarvan de presentatie werd gehouden zijn hier te vinden. Vergelijk ook de Blog: Legal Nomad Worker II

In Januari 2011 gaf Legal Houdini Academy een presentatie over pandrecht op aandelen voor ABN AMRO, vgl. de bewerkte sheets.

In Januari en Februari 2011 geeft  Legal Houdini Academy een tweetal presentaties aan advocaten en notarissen van Boekel De Neree over financiering en zekerheden, de begeleidende syllabus is hier te vinden en de sheets hier.

 

2010

Johan Jol schreef gezamenlijk met Rolf Verhoeven een artikel over het verstrekken van additioneel krediet aan bedrijven in moeilijkheden. Het artikel is verschenen in de bundel Bancaire Zekerheid Liber Amicorum Mr J.H.S.G.K. Timmermans, deel 58 uit de serie Onderneming en Recht van Kluwer.

Johan Jol gaf  in in de tweede helft van 2010 de VSO cursussen contractenrecht, onderdeel zekerheden en faillissementsrecht voor het CPO. Op  14 september 2010 en 11 oktober 2010 verzorgde gaf hij het onderdeel contractenrecht. VSO faillissementsrecht werd verzocht op 7 oktober en 2 december 2010.

Op 26 november 2010 presenteerde Johan Jol zijn artikel "Gedwongen medewerking aan debt for equity swap: een (on)mogelijkheid?" aan de jaarvergadering van Insolad. Hij gebruikte daarbij een drietal stellingen. Het artikel is verschenen in de Insolad Jaarbundel 2010 de Insolvente Vennootschap.De derde stelling die hij gebruikte en die zich richtte tegen de procederende curator, heeft hij in 2011 in een opiniestuk nader uitgewerkt.

Angeliqe Thiele van Boekel De Neree en Johan Jol bespraken op 29 juni 2010 met het Special Credits Team van NIBC de juridische ontwikkelingen van de afgelopen twee jaar op het terrein van de herfinancieringen en herstructureringen.

NIBC Real Estate vroeg Legal Houdini Academy de eerder voor het Structure Finance team gegeven cursusdag te herhalen. Dat gebeurde aan de hand van deze sheets op 23 juni 2010.

In Juni 2010 verzorgde Legal Houdini Academy het onderdeel separatisten voor de cursus Voortgezet Insolventierecht van de CPO.

In Mei 2010 gaf hij een lezing voor bankjuristen over de kredietcrisis, banken en curatoren.

Hj gaf in Mei 2010 tevens ook een cursus contractenrecht, onderdeel zekerheden met daarin onder andere: eigendomsvoorbehoud, pandrecht, hypotheekrecht, hoofdelijkheid, borgtocht, garanties en covenants.  

In april 2010 gaf Johan Jol (voor de eerste keer onder de naam Legal Houdini Academy) een hele dag les aan het Structured Finance Team van NIBC Bank. Startpunt van de cursus was de wens van het team om het boek Hoofdstukken Vermogensrecht van J.H. Nieuwenhuis toegepast op de structured finance praktijk uitgelegd te krijgen. De sheets die gebruikt werden, zijn hier opgenomen. 

Hij gaf voorts een presentatie over herstructureringen (in het bijzonder met betrekking tot onroerend goed) voor RWV advocaten in Leiden.

Voor het CPO is hij als docent betrokken bij een inhouse cursus bij Fortis over insolventierecht die in de periode 2010/2011 wordt gegeven. Op 31 maart 2010 gaf hij het eerste deel van de cursus, inleiding en tot zekerheid waarvan. In oktober 2010 gaf hij het onderdeel kredietopzegging, vgl. de sheets. Hij volgt de overige lessen (als cursist buiten mededinging).

In Maart 2010 gaf Johan Jol een lezing over herstructurering van ondernemingen bij Boekel De Neree. De sheets vindt u hier.

Check het know how gedeelte van de site voor presentaties de cursussen van voor 2010.

 

 

Choose your language
Nederlands | English
Zoeken
 

Case 11/12

Expert Advies en Cursus Internationaal Faillissementsrecht

Specialisten internationaal faillissementsrecht zijn schaars. Legal Houdini Academy geeft cursus en is beschikbaar voor lezingen op dit terrein. Legal Houdini is beperkt beschikbaar voor advies.Lees de hele case

Nieuws

Contact

Legal Houdini
Mobiel +31 651283011
info@legalhoudini.nl